יום שבת, 6 במרץ 2010

לפטר את שר המדע

לאחרונה יצא המתכנה בתואר "המדען הראשי" של משרד החינוך באמירות לא-ממש מדעיות, ואת זה כבר הזכרתי. בתגובה הוציאה אוניברסיטת ירושלים מכתב, שאותו הקריאו לכל תלמידי האוניברסיטה, בו היא מגינה על התקפות המדעית של האבולוציה והאקלים ומוסיפה כי "אנו מסתייגים בתוקף מגישתו של ד"ר אביטל למדע ולחינוך ומצטערים שמי שמכהן בתפקיד המדען הראשי אינו מסוגל להבחין בין מחקר מדעי מבוסס לבין דעות ואמונות". אני תוהה אם האוניברסיטה תעז לעשות את אותו הדבר לדבריו של שר המדע, שאמר דברים חמורים לא פחות בעקבות הפרשה.

הרב דניאל הרשקוביץ, שמכהן כשר המדע, הודיע בעקבות התקרית ש"מבחינה אמונית אין צורך להסתייג מתאוריית ההתפתחות של דרווין" - ומיד פצח בשרשרת הסתייגויות.


 • מסתבר ש"תיאור הבריאה בבראשית פרק א' דומה לתהליך שתיאר צ'רלס דארווין - תהליך המתחיל בשמיים ובארץ ונגמר בהענקת שכל לאדם." אלא שמה לעשות, התיאור של דרווין לא מתחיל בשמים, וכלל לא נגמר בהענקת שכל לאדם. הוא ממשיך עוד בימינו, וימשיך גם אחרי שהגזע האנושי יכחד. היצורים שיצפו בגוויעת השמש, עוד מיליארדי שנים, יהיו שונים מאתנו כמו שאנו שונים מבקטריות.


 • עוד מפרט הרשקוביץ, כי "בריאת האדם בצלם אלוהים זה סופו של תהליך ארוך, שראשיתו ביצור לא שכלי, השייך לקטגוריה של בעלי החיים, ההולך ומתקדם עד שניתן לו השכל האנושי..." ושוב - לא. בעלי חיים אינם יצורים חסרי שכל, וגם אם מתעקש הרשקוביץ להתחיל את "בריאת האדם" רק משלב מאוחר-מאוד זה של האבולוציה הרי שאין "התקדמות" של המינים השונים המובילים לאדם - יש שינוי, לא התקדמות. נוכל בוודאי להחליט שרירותית על משהו שהוא "התקדמות", אבל לאורך רוב השושלת של בעלי החיים השינויים הם לא כאלו שנרצה להגדיר כך. אפילו ברירת המין שלנו, האדם הנבון, נעשתה ככול הנראה על פני מינים שלא ברור שאנו "מתקדמים" יותר מהם - באותה תקופה, היינו בערך באותה רמה, והמין שלנו שרד את אסון טובה בקושי רב, ובעצם במזל. התהליך אינו של התקדמות - לא סולם שמוביל משלב לשלב גבוה יותר, אלא עץ מסתעף הפונה לכל הכיוונים.
 •  מוסיף הרשקוביץ כי "הטעות של דרווין היא בראייה הכללית של הדברים, המתחמקת מן השאלה איך נוצרו השינויים". לא ברור לי למה בדיוק הכוונה כאן - אם הרשקוביץ מתכוון שדרווין לא הסביר מדוע הטבע עובד כפי שהתאוריה שלו מתארת, הרי שאין זו סוגיה מדעית והרשקוביץ טועה בכך שהוא מעלה אותה כנגדו. אבל סביר יותר, לאור שאר הדברים שהוא אומר, שהרשקוביץ מכחיש כאן את המנגנון המודרני של מוטציות, כמקור של השינויים. בכך הוא טועה פעמיים - הן בגלל שדרווין לא "התחמק" אלא פשוט לא ידע איך בדיוק נוצרים השינויים, והן בגלל שהראייה הכללית שלו לגבי איך הם נוצרים דווקא היתה נכונה, למרות שהוא לא ידע את הפרטים.
 • ועוד טוען הרשקוביץ כי  "חלקים לא מבוטלים [מתורת האבולוציה] שהם בגדר השערות, שתיאורטית ייתכן שתתבררנה כלא נכונות. לכן, ודאי שאין צורך להתייחס אליה כאל אמת שאינה ניתנת לערעור". הבל הבלים, מכל הבחינות. ראשית, הרעיון שיש להתייחס לתאוריה מדעית כלשהי כ"אמת שאינה ניתנת לערעור" או שאין אפשרות תיאורטית שהיא אינה נכונה הוא הבל ממדרגה ראשונה ומשפט שלא צריך לצאת מפיו של שר המדע. מצד שני, כפי שמסביר מכתב האוניברסיטה, תורת האבולוציה עומדת על בסיס מדעי איתן ממש כמו תורת הקוונטים או תורת הכבידה. בוודאי שיש בה חלקים שהם עדיין בגדר השערות לא מאוששות, אבל אלו לא חלקים "לא מבוטלים" אלא פרטים ותת-תאוריות. לא ניתן לשלול את תורת האבולוציה על בסיסם ממש כפי שלא ניתן לשלול את תורת הקוונטים על בסיס פיתוחים לא מבוססים שלה (כמו תורת המיתרים).


הרשקוביץ פתח בכך שאין צורך להסתייג מתורת האבולוציה, ובפועל מסתייג ממנה. דבריו האחרונים מעידים כי אין אמת בראשונים. יש סיבה לכך שהדתיים מתנגדים דווקא לתורת האבולוציה, מכל שלל התורות המדעיות  - כי היא אכן עומדת בסתירה לאמונה. כן, אפשר להאמין הן באבולוציה והן בדת מסורתית ביחד. אנשים עושים את זה. אבל הדיסוננס הקוגניטיבי הוא גדול מדי. זה לא נעים. אז למה להתאמץ? בין הבעיות:

 • תורת האבולוציה עומדת בסתירה גדולה לפשט של התורה. אין סיבה הגיונית שבורא עולם יתן  בידינו ספר כה מטעה. כל הסיבות שמועלות להצדיק זאת, רק מכחישות את כל-יכולתו של האל, ומעליבות את האדם.

 • תורת האבולוציה מצביעה על אל היוצר מנגנון בלתי יעיל להחריד, ומלא סבל ויגון, כדי.... מה, ליצור את האדם? ואפילו לאחר שנוצר האדם, חיכה אלוהים כמאתיים אלף שנים לפני שהחליט פתאום להתגלות ול"הינשא" לעם אחד, ברברי, בפינה נידחת של העולם. כל זה לא מסתדר עם אל טוב, אל שראוי לעבוד אותו.

 • כל זה גם מאוד לא יעיל. תורת האבולוציה היא חלק מהמסקנות המדעיות שמלמדות אותנו קצת צניעות קוסמית - מסתבר שהאדם אינו "נזר הבריאה", ואין לו מקום מיוחד ביקום. ההבנה שהאדם הוא רק עוד צורת פתרון שייצרה האבולוציה, מכונה לשימור הגנים שלו ולא שום שלב סופי או משהו מכוון מראש, אינה מסתדרת עם היהירות הדתית הרואה בנו את סיבת ומרכז היקום והטבע.

 • וכמובן, תורת האבולוציה אומרת שמוצאנו מהקוף [לא קוף שקיים כיום] . כמה מביש. לא ממש מוצא אלוהי. כאשר מבינים כמה מאיתנו הוא בעצם עדיין קוף, כל המושג של "צלם אלוהים" נהיה בדיחה. אם האדם הוא בצלם אלוהים, אז הקוף הוא בצלם האל כמעט באותה מידה, וזה אבסורד.

 • תורת האבולוציה היא חלק משיטת מחשבה חלופית על האדם ועל איך להשיג ידע, השיטה המדעית. היא שונה בתכלית השינוי מהשיטה הדתית, וסותרת אותה. היא מתיישבת נהדר עם מחשבה אתאיסטית. 

למרות כל זה, ברבות הימים יקבלו היהודים את האבולוציה. גם האורתודוקסים, או צאצאיהם (יהיו אשר יהיו).  התורה הרי מדברת במפורש על עולם שטוח, שאינו דומה כלל לעולם שלנו, אבל זה לא מפריע למאמינים בה. רק מיעוט שבמיעוט, אגודת הארץ השטוחה, נאמנים לתורה עד כדי כך שהם כופרים בכך שהארץ היא כדור. כל השאר עוצמים עיניים, או מנפנפים את העניין כ"לא העיקר". דחיית האבולוציה לא נובעת מכך שהיא אינה מתאימה לדת, אלא מכך שאנשים לא מודעים להררי הראיות לה. הם לא רוצים להיות מודעים, והרי זה כל-כך קל. את זה שכדור הארץ עגול קל לראות בתצלום, וצריך להתחשב בזה בכל שיחה לחו"ל. אבל אין תצלום שמראה שהמינים נוצרו בברירה טבעית, אי אפשר פשוט לראות את זה. זה לא כל כך נורא -  לא תמיד צריך ראיות חדות כל-כך. היהודים היו איטיים לקבל את העובדה שכדור הארץ עגול, ולא עשו זאת אפילו אחרי תקופת הרמב"ם (שהיה בין היחידים בזמנו בקרב היהודים שהטיף לקבלת  הידע היווני העתיק הזה, ידע שהיה מקובל כבר על כל שאר העולם המערבי) - אבל בכל זאת אפילו  הם קיבלו את התורה על כדוריותה של הארץ עוד לפני עידן קולומבוס. לא צריך תמונות. ייקח זמן, אבל בסוף הם יקבלו גם את תורת האבולוציה. ובשל המדע החזק הרבה יותר בימינו, ובשל אמצעי התקשורת המשוכללים יותר - אני לא חושב שזה ייקח עוד מאות שנים. כשמדענים מתחילים ליצור חיים במבחנה ולגלות היווצרות איברים חדשים בטבע - הקרקע הולכת ונשמטת מתחת לרגלי הבריאתנים.

אך השאלה עודנה עומדת - מה תעשה האוניברסיטה עם דבריו של "המדען הראשי" של ישראל, שר המדע? האם תיתן לו לעוות את דמות המדע ולהטיל רפש בתורות מדעיות מוצקות? ומה יעשה הטכניון, שהוא מגדולי בוגריו ופרופסור (למתמטיקה*) בו? בהתחשב בכוח שיש לשר המדע באשר לתקציבי האוניברסיטאות וניהולן - אני חושב שהם לא יעשו כלום.

* יש כנראה משהו במתמטיקה שמתאים לחשיבה הדתית. אולי זו הוודאות, שאין בכל מדע אמיתי. פרופ' הרשקוביץ לא היה צריך מעולם להשתמש בשיטה המדעית כדי לאשש טענה מסוימת, רק כדי שהיא תתגלה בסופו של דבר כלא נכונה על ידי ניסויים נוספים - לכן הוא לא יודע מה זה מדע. מבחינתו יש במדע דברים שהם אינם השערות - הבל הבלים. הוא לא לבד. סקר של "המדענים הגדולים" (חברי האקדמיה האמריקאית למדעים) ב-1998 מצא כי 14% מהמתמטיקאים הגדולים מאמינים באל. לשם השוואה, רק 5.5% האמינו בקרב הביולוגים, השיעור הנמוך ביותר (מעיד משהו על האבולוציה והאל...), ו-7% בקרב המדענים הגדולים בכלל. כאמור, יש משהו במתמטיקה.

2 comments:

 1. מסכים עם כל מילה, חוץ מהסיפור עם המתמטיקאים... קצת הגזמה...


  דרך אגב, איפה רשום בתנ"ך שהארץ היא שטוחה??

  השבמחק
 2. מה ההגזמה עם המתמטיקאים?

  לא רשום בשום מקום במפורש שהארץ היא שטוחה, ולכן קל להתעלם מכך או לא לשים לב לכך. אבל זוהי ההשקפה שעומדת בראש כותבי התורה (כמו כל בני זמנם), והתיאורים השונים (ובפרט תיאור בריאת העולם) הם בהתאם. זה ניכר באופן המפורסם ביותר ב"שמש בגבעון דום", אבל גם במקומות אחרים, למשל בכך שרוקע רקיע *מעל* הארץ, ועוד. ככלל, התורה מתארת את העולם על פי האמונות שרווחו אז בין עמי האזור, שכללו ארץ שטוחה עם כיפת שמיים רקועה מעליה ומוקפת במים. ראה, באנגלית,

  http://faculty.gordon.edu/hu/bi/Ted_Hildebrandt/OTeSources/01-Genesis/Text/Articles-Books/Seely_EarthSeas_WTJ.pdf

  http://faculty.gordon.edu/hu/bi/Ted_Hildebrandt/OTeSources/01-Genesis/Text/Articles-Books/Seely-Firmament-WTJ.pdf

  השבמחק