יום שני, 1 באוגוסט 2016

המלחמה בין המדע לדת

היסטוריונים ומדענים רבים יאמרו לכם כי אין מלחמה בין הדת לבין המדע. למרות מקרים מפורסמים כגון משפטו של גלילאו גליליי או התנועה הבריאתנית, בגדול הדת אינה מתנגדת למדע והיא אף תומכת בו לעתים קרובות. מדענים מפורסמים רבים היו דתיים (למען האמת תתקשה למצוא מדען לא-דתי לפני המאה ה-20), וזה כבר מראה שאין ניגוד בין הדת למדע. יש לכן להבין את ההתנגדות הדתית למדע כתנועת-שוליים קיצוניות, ולהתייחס אליה בהתאם. באופן בסיסי, הדת והמדע הם שני דרכים להגיע אל ולחפש את האמת, והם עובדים יותר טוב ביחד. כפי שאמר אלברט איינשטיין בכבודו ובעצמו, "המדע ללא הדת הוא פיסח, והדת ללא המדע היא עיוורת". 

יש רק מעט מאוד אמת בכל זה. (כן, גם בציטוט.) המדע והדת מנוגדים זה לזה במספר מובנים חשובים, ובשל כך התקיים לאורך כל ההיסטוריה מאבק בין הדת למדע, ומאבק זה יימשך כל עוד תתקיים הדת. 

הדת נוגדת את המדע במספר אופנים יסודיים, שבאים לידי ביטוי לכל אורך ההיסטוריה ובדתות שונות. אולי היסודי ביותר הוא שהדת היא לעתים קרובות כוח שמרני. לכן מאמיני הדת נצמדים אל תאוריות שגויות על המציאות, כנגד ממצאי המדע המשנים את תפיסתנו את האמת. 

יחידי סגולה ואף זרמים דתיים יכולים להתעלות מעל השמרנות הטבועה בדת, אך הבעיה נעוצה בעצם אופן המחשבה הדתי, שלא לומר האנושי. ברגע שהדת נהפכת לתנועה המונית, היא בהכרח תהפך לתנועה שמרנית כי האנשים הם שמרנים מטבעם. לכן הדת כתופעה חברתית תחזור תמיד לשמרנות. כך למשל בוויכוחים עם דתיים, הם לרוב יגידו - ובצדק ! - שאין להם בעצם שום מניע דתי להתנגדותם לאבולוציה. האמונות הדתיות שלהם לא באמת יישתנו אם יתברר להם שהאבולוציה נכונה. זה פשוט שהם מתנגדים לאבולוציה מסיבות "ענייניות". כמובן שאין סיבות טובות כאלו, אבל זה מצביע על אופן המחשבה השמרני של המאמינים - הם באמת ובתמים לא מאמינים באובלוציה לא בגלל שזה נוגד את אמונתם הדתית אלא בגלל קיפאון מחשבתי וכי זה יותר קל להאמין בפירוש המילולי של המסמכים הקדושים שלהם ובאמונת אבותיהם. 

שמרנות יכולה למנבוע פשוט מעצלנות או חוסר יכולת אינטלקטואלית. אני חושד שזה מקורה הראשי. כחברה, האנשים מאמינים בדברים שלימדו אותם ושמנהיגיהם אומרים להם שהם האמת, בלי באמת לחקור את הנושא. אבל מנהיגים דתיים הם לרוב לא עצלנים אינטקטואליים. הם מלומדים - בענייני דת, אבל עדיין. למרות זאת, לעתים קרובות עולים מנהיגים דתיים שמרניים, המקבעים ומשמרים את החשיבה השמרנית ולכן מתנגדים לשינויים בתפיסות העולם של אבותיהם לאור המדע. מדוע?

ובכן, גם במדע עולים מנהיגים שמרנים, אבל עצם המבנה של התהליך המדעי בנוי להתנגד לשמרנות ולכן הוא עמיד יותר לשמרנות לאורך זמן, ויישאר עמיד כל עוד הוא יהיה "מדע". לכן דמויות המופת של המדע הם דווקא המהפכנים, לא השמרנים. לדת אין תהליך כזה, וזאת בשל העובדה שהיא עוסקת בשליטה פוליטית על בסיס פופולריות של מנהיגיה הדתיים, ובשל חוסר הרציונליות המובנה שבהלך המחשבה הדתי. לכן, דמויות המופת של הדת הם השמרנים, הרוצים להשיב עטרה ליושנה (גם אם למעשה הם מנהיגים מהפכות, תדמיתם הציבורית היא של שמרנות, לא של פרוגרסיביות). הדת גם פשוט לא מתענייננת במדע ולכן עולים בה מנהיגים שלא מבינים במדע, ולכן לא רואים סיבה לשנות את אמונתם כנגד אמונת אבותיהם. 

המאפיין היסודי הבא שבגללו הדת עומדת בניגוד למדע הוא מקור הסמכות. הדת היא במהותה סמכותנית. האמת מתגלה על ידי האל, על ידי נביאו הראשי (משה\מוחמד וכן הלאה), על ידי שרשרת המסירה (החליף, חז"ל...), וכן הלאה. המדע במהותו הוא רציונלי. האמת מתגלה על ידי ניסויים, על ידי נתונים, על ידי נימוקים וטיעונים; בני האדם הם המגלים את אלו בפועל, אך הם שוליים לעומת הרציונליות עצמה. 

יחידים בדת, שוב, יכולים לברוח אל הרציונליות, ולו באופן חלקי. כך יכול הדאלי-לאמה להצהיר, למשל, שאם המדע יסתור את הבודהיזם על הבודהיזם להשתנות (תוך כדי התעלמות מכל הדברים שבהם כבר יש סתירה...). אך הדת ההמוסדת מבוססת על סמכות העבר, ולכן למערכת הדת יש נטייה לפתח את האמונה שסמכות העבר היא סמכות מושלמת, שאינה טועה בשום דבר. כי כפי שאמר הקדוש הנוצרי אוגוסטינוס,

 how are  [the unbelievers] going to believe these teachings in matters concerning the resurrection of the dead, the hope of eternal life, and the kingdom of heaven, when they think these teachings are filled with fallacies about facts which they have learnt from experience and reason.

לכן, למשל, השתרשה בקרב החרדים התפיסה ההזויה שחז"ל לא יכולים לטעות. אפילו במדע. למרות שגיאות גלויות ובוטות בביולוגיה ועוד בכתביהם. לכן לא נתפס בעיני הדתי שהתורה מתארת בריאה של עולם שטוח, או שחז"ל מתווכחים על הפרטים של תמונת עולם זו בלי להכיר בכך שהיא שגויה ביסודה.

המאפיין היסודי הבא הוא חשיבות העולם הזה, לעומת העולם הרוחני. המדע עוסק בחקר וטכנולוגיות העולם הזה, ולעומת זאת הדת עוסקת ב"חקר" ו"טכנולוגיות" הנוגעות לעולם-הבא, העולם של האלים, והעולם הרגשי של המאמין. הדת לעולם תפתח אובבסיבית לגבי חקר העולם הרוחני, שכן זו מהותה. הטכניקות הרוחניות והדתיות כגון התפילה וקיום המצוות, שהעניין בהם הוא בסופו של דבר דווקא בשל הטרנסדנדנטיות שלהן, תמיד יקבלו עדיפות גוברת והולכת לעומת ענייני "חולין". 

לעומת זאת המדע לא רק עוסק בחקר העולם הזה ופיתוח טכניקות בו, אלא הוא מונע מדאגה לגביו ולא לגבי העולם הרוחני המדומיין של הדת. לכן הוא פשוט עוסק בדברים אחרים. בדברי "חולין". 

אולי עיקר הנזק שגרמה הדת במהלך ההיסטוריה נבע לא ממאבקים כנגד המדע באופן ישיר, אלא מזניחת עצם העיסוק במדע מחוסר עניין. כל ימי החושך באירופה נבעו בעצם מהפסקת העתקת הכתבים היווניים; כאשר נזיר ביזנטי מוחק את העותק האחרון של התחלת החדו"א על ידי ארכימדס, יש לך בעיה. אילו היו מתעניינים המנזרים במדע במקום בדת, היינו היום מבחינה טכנולוגית ומדעית איזה אלף שנים בעתיד. עוד ראייה לכך היא הפריחה של המדע היהודי לאחר ההשכלה באירופה. כל הכוח המוחי הזה היה מוקדש בדורות הקודמים לשאלות הלכה, ולא תרם מאומה לאנושות; לאחר שפרץ, הוא עשה מהפכות במדע. 

למרות כל אלו, המדע תמיד מנצח. שימו לב לרשימה של הנושאים שבמאבק - כדוריות כדור הארץ, מרכזיות כדור הארץ, נכונות הגאולוגיה, ועוד. אפילו באבולוציה - הכנסייה הקתולית מקבלת את רוב האבולוציה, והגאולוגיה וכדומה. למה? זה בגלל שהמנהיגים הדתיים לרוב כן משכילים, ולכן כן בסופו של דבר מקבלים את המדע. זה פשוט לוקח זמן. לעתים זה לוקח הרבה מאוד זמן, כמו במקרה של האבולוציה, שעדיין רחוקה מלהתקבל. בכתות פונדמנטליסטיות, כגון החרדים, זה עלול לקחת הרבה יותר זמן. 

אני מאמין שבסופו של דבר, היהדות האורתודוקסית תקבל את האבולוציה, כפי שהיא מקבלת היום את כדוריות הארץ כדברי הרמב"ם למרות שהתנגדה להם בשעתו וכפי שהיא מקבלת היום (מלבד חב"ד) את חוסר-המרכזיות של כדור הארץ. כמובן שמהרגע שזה ייתקבל, דעה זו תחשב ל"דעת תורה" מאז ומתמיד. וכמובן שזה לא ייקרה בגלל מאמרים של אתאיסטים כמוני. לא ישירות. זה ייקרה בגלל שיותר ויותר רבנים משכילים יקבלו את תורת האבולוציה, בהתחלה בשוליים ואז יותר ויותר בתוך עומק הקהילה הדתית.

הציוניות הדתית היא במידה רבה ניסיון לצאת כנגד חלק גדול מהנאמר למעלה. במקום להתעסק רק בדת, היא בפירוש דוחקת את מאמיניה להתעסק גם בחילוניות. זה מוציא אותה מהכיתתיות, וחושף אותה לזרמים האינטלקטואלים של ימנו. אני תוהה אם הציונות הדתית תקבל את האבולוציה לפני החרדים, ותגרור אותם לקבלה. מעניין מהם שיעורי קבלת האבולוציה בקרב רבנים בציונות הדתית, לעומת החרדים. אני חושד שמתרחש שם ראשית התהליך הנ"ל - קבלה של האבולוציה בשוליים, שהולכת ומתפשטת. מנגד, מתרחשת גם בציונות הדתית התופעה ההיסטורית הצפויה, של התעסקות גוברת והולכת במצוות ובדת תוך דחיית העיסוק בחולין (גם אם משלמים לכך מס שפתיים). נראה. 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה