יום רביעי, 3 בדצמבר 2008

מדינה יהודית ודמוקרטית: חוק פסול

מפלגת אור רואה בעצמה מפלגה ציונית. מה זה אומר? נראה כי שורש העניין הוא במדינת ישראל כמדינה "יהודית ודמוקרטית". אסור על פי חוק לאף רשימה לשלול את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, ופירש בית המשפט העליון (אהרון ברק) את יהדותה כ-
זכותו של כל יהודי לעלות למדינת ישראל, בה יהוו היהודים רוב; עברית היא שפתה הרשמית המרכזית של המדינה ועיקר חגיה וסמליה משקפים את תקומתו הלאומית של העם היהודי; מורשת ישראל היא מרכיב מרכזי במורשתה הדתית והתרבותית
אולם עצם הנסיון לקבוע את יהדותה של המדינה בחוק הוא מגוחך.

אסור אם כך לשלול את קיומה של מדינת ישראל כמדינה עם רוב יהודי. מה יעשה, אם כך, לאותו תינוק אומלל שביוולדו יפר את הרוב היהודי? האם ישליכוהו לים? ומה עם אמו, האם ישליכו אותה לכלא כי העזה להפר חוק יסוד? ומיהו בכלל יהודי? אם חילוני אינו יהודי (כפי שקובע היום למעשה חוק השבות), הרי שכבר עוברת מדינת ישראל על חוק היסוד! שטויות.

אני בעד קיום העברית כשפה הרשמית של ישראל, שפה שנוצרה מחדש למעשה לצורך זה. שימשיכו הדתיים ללמוד יהדות ביידיש. אולם אם יישתנו הנסיבות והעברית לא תהיה עוד שפת הרוב כלל וכלל, מדוע לקבוע את השפה הרשמית כמשהו שאסור בכלל להצביע כנגדו? מדוע לשלול אפשרות לשנותו? אני בעד זכותו של כל יהודי לעלות לישראל, אך גם בעד זכותו של כל אדם אחר לעשות כן אם רצונו הוא אכן להשתלב בחברה הישראלית. אני בעד שיקוף המסורת שעל פיה נוצרה המדינה, היא המסורת היהודית, בסמליה וחגיה. אך נגד השימוש בסמלים וחגים ממלכתיים יהודיים ממש, שיהוו פגיעה בחופש הדת. מורשת היהדות הינה מרכיב חשוב ועיקרי במורשת מדינת ישראל, אך זה מגוחך להגן עליה על פי חוק, ואל אחת כמה וכמה בחוק יסוד.

מנגד, החלק של ה"דמוקרטית" הינו
הכרה בריבונות העם המתבטאת בבחירות חופשיות ושוות; הכרה בגרעין של זכויות אדם ובהן כבוד ושוויון, קיום הפרדת רשויות, שלטון החוק ורשות שופטת עצמאית
זהו סיכום אומלל מאוד של מהות הדמוקרטיה. השימוש במלה "עם" כאן מזיק מאוד, ואני מאמין ומקווה שלא הכוונה לעם היהודי, שכן זו היא שלילתה של הדמוקרטיה.

בחירות לא יכולות להיות חופשיות אם נשללת הזכות לבחור נציגים של עמדות מסוימות, ולכן הגבלת הרשימות בכל דרך שהיא עומדת בניגוד לדמוקרטיה. במדינות דמוקרטיות מגבילים לפיכך את הזכות לבחור והיבחר רק על מנת להגן על הדמוקרטיה עצמה. כאשר מוסיפים הגבלות על בסיס דתי, הרי שהמדינה נהפכת לתאוקרטיה, כדוגמת איראן. אין היא עוד דמוקרטיה. כך גם כאשר ישראל מוסיפה הגבלות על בסיס אתני, נהפכת היא לאתנוקרטיה.

אין לי ספק שרוב היהודים במדינה מעדיפים לחיות באתנוקרטיה היהודית, על פני הדמוקרטיה הישראלית. אינני שותף לעמדה זו. אני מעוניין לחיות בדמוקרטיה חופשית, וההעמדה של היהדות כמשהו שלא ניתן להצביע עליו פוגע בריבונות העם. הוא פסול.

על פי הגדרת בית המשפט, אינני פסול מלהיבחר. להיפך - אני תומך בקיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, כפי שפירש בית המשפט. אני אפילו בעד רב יהודי במדינה בשלב זה, במובן שאני מעדיף את חברת בני עמי החילוניים ואינני רואה טעם בצירוף הפלסטינאים כאזרחים וביטול הרוב היהודי - זה יהיה לרועץ, זה לא יקדם את החופש והשוויון. אבל אני מתנגד בתוקף לכפייה של היהדות של המדינה בחוק בלתי ניתן לשינוי. אסור לחשק את הדמוקרטיה, ואם יבוא היום בוא מדינת ישראל תרצה להחליט בצורה דמוקרטית שאינה רוצה היא להיות יהודית הרי שיש לאפשר זאת.

ציונות - כפי שהרצל התכוון?

אחת הסיסמאות של מפלגת אור היא "ציונות - כפי שהרצל התכוון". אני לא יודע רבות על היסטוריה ועל ההיסטוריה של הציונות בכלל, ולכן אני לא יודע כלל למה הרצל התכוון. אולם לעניות דעתי, הציונות נמנעה ככלל להתעמת באופן עמוק עם בעיות יסוד כגון התושבים הערבים בארץ ישראל, מבנה הארץ והשלטון בה, ומקור הזכות של עם למדינה. זאת לא מכיוון שלא היו בה בוגי דעות שעמדו על בעיות אלו, אלא מכיוון שהיו בה השקפות רבות וחוסר אחדות דעים, וכן כיוון שאותם רעיונות שהתהוו ונוסו הלכה למעשה לרוב נכשלו בדיעבד. התפיסות האידיאולוגיות לא הצליוחו להבין כהלכה את התהליך הפוליטי בפועל והלשפיע עלוי בכיוון הרצוי להם.

בעיית היסוד אשר עמדה כנגד הציונות היתה בעיית היישוב הערבי. מצאתי מאמר טוב בנושא, כאן. סקירת התהליך ההיסטורי מראה שהיו מגוון דעות, אולם בפועל התהליך שדחף את ההיסטוריה היה עליית אחוז היהודים בארץ עקב עלייה מסיבית וכן, בעקבות מלחמות, יציאת פליטים פלסטינאים ממנו. כך נוצר, הלכה למעשה, רוב מכריע בתוך גבולות ארץ ישראל. מכיוון שתהליך זה לא הספיק ליצירת רוב מכריע גם ב"שטחים" שמעבר לגבולות 67', ומסיבה זו בלבד, לא הרחיבה המדינה את ריבונותה המלאה לשטחים אלו. המדיניות נשארה מדיניות של זכויות והצבעה לאזרחים יהודיים, תוך דחיקת ואי-עידוד תושבים לא-יהודיים מקבלת אזרחות ושותפות מלאה.

כך, מתאפשר הפרדוקס - המדינה יכולה להיות דמוקרטית ויהודית כאחד אם רובה המכריע הוא יהודי.

בעיית היסוד עומדת בזכות הציונות הינה הזכות של עם למדינה. גם כאן היו חילוקי דעות רבים, למין קומוניסטים שרצו לברוא אדם חדש ועד רבנים ציונים השללו זכות זו מכל וכל; פשוט לא קיימת אידיאולוגיה "ציונית" סדורה. בפועל, נמצא שהלאומיות (האתנית ותרבותית בעיקר) דחפה את התהליך, ללא קשר להצדקתו. הבידול בין החברות העמיק עם כל משבר, עד ליצירת הנגשות חזיתית בין זכותו המוחלטת של העם הפלסטיני על כל ארץ ישראל לבין זכותו המוחלטת של העם היהודי על אותה הארץ. כל עם דוחק את רגלי השני, ומעניק לו זכויות של אזרח מסוג ב' בשם הדמוקרטיה והשוויון. כך למשל מסמך "החזון העתידי" קובע כי
אימוץ שיח חדש בענייני הקרקע והתכנון, שיכלול דרישה לאי אכיפת חוק התכנון והבניה הנוכחי על האזרחים הערביים ויישוביהם, עד אשר יושג שוויון בינם לבין האזרחים היהודים ויישוביהם.
ובכך (כדוגמא) רוצה להפוך את הערבים הישראלים לאזרחים סוג א' במדינה, אזרחים שאינם כבולים בחוקים שכל אזרח אחר צריך לציית להם.

כך, אינני מוצא שאני לא מאושר מהפתרונות שהעמידה הציונות בפועל לאף אחד מן הסוגיות הללו. אני רוצה משהו אחר. פתרון טוב יותר, הומני יותר, צודק יותר. פתרון שתי הסוגיות הינו הומניזם מלא.

בעיית הערבים הישראלים תפתר מאליה כאשר תהפוך המדינה לבעלת רוב הומני, במקום רוב יהודי. אזי לא יהיה כל מכשול בין קיומה של ישראל כמדינה יהודית במובנים החילוניים ובין קיום הישוב הערבי בה. גם הערבים הם, אחרי הכל, בני אדם.

זכותו של העם היהודי לחזור לארצן למצוא בה בית ללאום שלו הינה זכות הומנית, זכות הנוסעת מתוקף התנועה וההתארגנות של אנשים בודדים הרואים בעצמם חלק מן העם והתרבות היהודית. אין צורך ברוב יהודי לשמור על זכות זו, אלא ברוב הומני. בשלב זה, אין בקרב הפלסטינאים - או אף ערביי ישראל - רוב הומני, ולכן אינטגרציה הינה בלתי מעשית; לכן, לצערי, לא נראה לי שניתן כרגע לקיים זכות זו לעם הפלסטינאי על ידי קבלת זכות השיבה. אולם מההומניזם נובע כי אין כלל זכות לעם כלשהוא למדינה. כל מה שיש הוא זכויות לאדם, לא לעם. בכך מתאיידת בעיית הלאומנות, משני הצדדים.

החזון העתידי שלי הוא של מדינה הומנית, אשר הוקמה על יסודות יהודיים ומקיימת לפיכך סממנים יהודיים ממלכתיים אך ביסודה היא אינה אלא איחוד של בני אדם, לא של עמים. מדינה זו מאפשרת לכל הרוצה לבוא בשעריה ודורשת מכל אזרחיה להיות חלק פעיל ושווה בה.

האם חזון זה אפשרי? אני מאמין שזה מן האפשר. התהליכים של המשך יהוד הארץ נפסקו למעשה; אזל זרם העולים, ואין סיבה להאמין כי ישנם מקורות משמעותיים חדשים של עלייה. תהליך מרכוז הכלכלה ואדמות המדינה בידי יהודים בלבד נחלש, אם כי הוא עדיין נמשך בעוז. ותהליכים של חילון וקבלת ההומניזם גואים ועולים, עפי שמדגים מס השפתיים להומניזם שמראה מסמך ה"חזון העתידי". נמשכים התהליכים של גדילת הלאומנות היהודית והערבית והעמקת הבידול ביניהם מחד, ונסיונות לאיחוד ויצירת תרבות מאוחדת הומניסטית מאידך. אינני נביא ואינני יודע אלו תהליכים ינצחו, אך יש מקום לתקווה.

האם זה מה שהרצל רצה? אינני יודע, ולא אכפת לי למעשה. די להערצת העבר! הרצל אמר גם ש

הדמוקרטיה, אשר מלך לא יעמוד בראשה, אינה יודעת כל מעצור לרוחה, אם תהלל או תקלל, תרבה להג בבתי המחוקים ... החכם מונטסקיו היה אומר: Le resort dune democratie est la vertn” לאמור: הדמוקרטיה תצלח רק בהיות דרכה ישרה, ואיה אפוא תמָצא הדרך הישרה הזאת בחיי המדינה? אינני מאמים בישרת דרכנו המדינית, יען כי לא שונים אנחנו מכל העמים החיים אתנו, ויען כי, בהנתן לנו החפש, נלבש גאה וגאון. "ההצעות" (Referendum) לפני העם ללא הועיל הנה, לפי דעתי... עניני המדינה צריכים להיות נחתכים מפי גבוה מעל גבוהים... אשר על כן שויתי לנגד עיני את הריפובליקה האריסטוקרטית.
האם לכן עלינו לנטוש את הדמוקרטיה, כיוון שזה מה שהרצל רצה? הבל הבלים. עלינו לשאוף לעתיד טוב יותר, לא למימוש חזון היסטורי כזה או אחר פשוט משום שהוא הנחה את אבותינו.

יום ראשון, 30 בנובמבר 2008

בזיון: הפגנת ימין באום אל פחם

לאחר מאמץ ממושך, הצליח סוף-סוף פעיל הימין ברוך מרזל לקבל אישור לעריכת הפגנה באום אל פחם, וזאת בתנאי שהיא תוגבל למאה אנשים, שלא ייכנסו לעיר, וניפו רק דגלי ישראל. ברוך מרזל אמר
"אנחנו נוכיח בצעדה שאום אל פחם זו גם ארץ ישראל שלנו, שלטון החוק אינו נעצר באום אלפחם ויש גורמים שונים שצריכים להפנים זאת"
ההגבלות הרבות המוטלות על ההפגנה מוכיחות בדיוק את ההפך - את אוזלת ידה של המדינה ואת חוסר הריבונות, חופש הדיבור, ושלטון החוק. כאשר המשטרה אומרת
"הצועדים תחת אישור בית המשפט יצעדו בתוך השטח המוניציפאלי של אום אל פחם, באחד הכבישים העוקפים ובכפוף להחלטה לא יצעדו יותר מ-100 איש. אנו לא נאפשר לצועדים להיכנס לשטחי העיר עצמה וליצור מגע ופרובוקציה."
הרי שכל מהות חופש הביטוי נרמסת. לא ליצור פרובוקציה?! כל הרעיון שבהפגנה כלשהיא הוא ליצור פרובוקציה, לעמת את אלו שאינם רוצים לשמוע משהו עם מה שהם אינם רוצים לראות. מובן שהמשטרה, כמו כל כח שיטור ומשטר, מעונינת למעשה לשמור על השקט ולא על השלום. אך עלינו כאזרחים לתמוך לחלוטין בזכות כל האזרחים להפגין ולהביע את דעתם בכל מקום - כולל באום אל פחם.

ראש העיר אמר, ואני מזדהה עימו, שיש צורך לחפש דרכים לחיות יחד בשלום ולא "לטרפד את החיים". הדרך לאפשר זאת היא בדיוק לאפשר לכל אדם את כל הזכויות שלו, גם אם הוא ימני קיצוני הקורא להגלות אותך מביתך. דווקא השאיפה למנוע מברוך מרזל את ההפגנה באום אל פחם, היא היא המטרפדת את החיים, וחבל שאוזלת ידה של המדינה נגלת כאן במערומיה.

יו"ר בל"ד, ח"כ ג'מאל זחאלקה, אמר כי אישור ההפגנה הוא תמיכה בגזענות. ייתכן שאכן יהיו שם גזענים, ושיטיפו לגזענות. אם יחרגו מגבולות חופש הביטוי, הרי שיש לעמוד איתם לדין. אך לא ייתכן שמראש יימנעו מאנשים להפגין, או שבאלימות ייכפו אזרחים את אי-הגזענות, עושים לעצמם חוק. אין כלל זכות לאום אל פחם להגן על עצמה "בפני גזענים ופאשיסטים", כדברי זחאלקה, על ידי שלטון האספסוף. עשיית "צדק עממי" שכזו אינה גרועה יותר מהגזענות והפישיזם עצמם.

שוויון זכויות וחופש לכל. זהו העתיד, מכיוון שהוא חייב להיות כזה.

יום שישי, 28 בנובמבר 2008

על אור ועל אחוז החסימה

הרגע הצטרפתי למפלגת אור. כל מי שדיברתי אתו, חברים והורים, הסכימו שזו מפלגה עם אידיאלים טובים והכל, אבל דאגה אחת הייתה להם - אחוז החסימה. נראה כאילו זוהי ההתנגדות העיקרית.


אפילו אם זה משכנע אותך לא להצביע לאור (או כל מפלגה קטנה אחרת, בעצם, שאתה חושב שאידיאולוגיות צודקת), אני מבקש רק דבר אחד - שתעמיד פנים שאתה הולך להצביע לה. אם מישהו שואל אותך, בייחוד בסקר, תגיד שתצביע לה. אני חושד שאם כולם יעשו כך, יהיו פתאום הרבה מפלגות שיעברו את אחוז החסימה. פתאום תגלה שיש דווקא עוד הרבה כמוך. 
 
אבל השאלה שההתנגדות הזאת עוררה בי, היא - למה בכלל יש אחוז חסימה?

כן, אומרים לנו שזה כדי לעזור ליצור יציבות שלטונית, אבל זה ממש לא עובד ככה. בשיטה הפרלמנטרית הייצוגית שלנו, כל עוד אין מפלגה אחת עם רוב אין יציבות שלטונית. המצב הכי גרוע הוא לא קואליציה של ערב רב של מפלגות קטנות, אלא שתי מפלגות גדולות שאינן יכולות להרכיב קואליציה לבדן, ומפלגה בינונית המשמשת כלשון מאזניים. זה קרוב מאוד להיות המצב כיום. אלו המפלגות הבינוניות שמכתירות מלכים וקואליציות, ולהן כל הכוח. יציבות תושג דווקא אם תהיה קואליציה רחבה מהרבה מפלגות קטנות, כך שלכל אחת לא תהיה יכולת לסחוט את האחרות (ואת ראש הממשלה בפרט).

בין כה וכה קיים אחוז חסימה מינימלי, והוא מושב אחד בכנסת. אז זו לו הבעיה. שורש הבעיה אינו באחוז החסימה, אלא ב"בזבוז הקול". 

בזבוז הקול הנו אך ורק מכיוון שהפלגות הגדולות רוצות לדחוק מפלגות קטנות. אם מפלגה עוברת את אחוז החסימה, היא יכולה לעשות הסכם עודפים עם מפלגות אחרות וכך (כמעט) לא מתבזבזים קולות. אבל למפלגה שאינה עוברת את אחוז החסימה, לא נותנים להעביר את הקולות שבחרו בה למפלגה אחרת. שהרי אם יעשו כן, אנשים עוד עלולים להצביע לירוקים, נאמר, ללא חשש שקולותיהם ילכו לאיבוד! לכן, למפלגות הגדולות יש אינטרס לשמר את המצב המעוות הזה, כדי לשמר את כוחן. כך יוצא שחלק גדול מההצבעות כלל אינו נחשב, לשווא.

גם זה לא משנה, שכן עדיין - אם אור לא תקבל מספיק קולות, הקולות שיינתנו לה אכן "יתבזבזו". וכרגע, זה נראה תרחיש סביר ביותר. אז למה בכל זאת להצביע בעד מפלגה שסביר שלא תעבור את אחוז החסימה? כמה סיבות - 

1. יש לחשוב לטווח הרחוק. כחול שיש יותר קולות בחירות מסוימות, כך רואים הבוחרים בבחירות הבאות שהמפלגה יותר קרובה להיכנס לכנסת ויש יותר סיכוי להיכנס. גם הירוקים התחילו בקטן ואילו בבחירות הנוכחיות סביר שהם ייכנסו לכנסת - למרות העלאת אחוז החסימה לשלושה מושבים (70,000 קולות). גם אור יכולה ללכת בדרך זו.

2. יש לחשוב על החזון. המטרה לא צריכה להיות כוח מיידי בכנסת, כי אם שינוי החברה. מתן כוח והשפעה חשובים לא פחות מאלקטוראטים. מפלגה שמקבלת 50,000 קולות, מתייחסים אליה אחרת הן ציבורית והן הפוליטיקאים. יש לה יותר סיכוי להקים סניפים, תאים, רשימות לרשויות המקומיות, ובכלל יכולת להשפיע. אם חשובים לך האידיאלים של המפלגה, גם הצבעה שלא מכניסה את המפלגה לכנסת מחזקת אותם.

3. הצבעה למפלגות הגדולות לא משנה. אין הבדל משמעותי בין המפלגות הגדולות. ההשפעה האמיתית של הצבעה למפלגה קטנה, שלא עוברת את אחוז החסימה, היא הקטנת הגוש הפרלמנטרי. אם כך, במקום ממשלת עבודה-קדימה-ש"ס תשב ממשלת ליכוד-קדימה-ש"ס. מה זה משנה? לא יהיה הבדל מהותי. אינני מאמין שממשלה שמאל או ימין באמת תצליח לקום פה, והנושאים המיידיים ייכפו אף על ממשלה כזו; אפילו אריק שרון, מקים ההתנחלויות, פירק התנחלויות (ועוד איך). הנסחבות גדולות מכל ממשלה. ובאשר לנושאי הפנים, ההבדל היחידי יהיה - במקרה הטוב - בגודל הכניעה לסחיטה החרדית. ללא טיפול מהשורש בבעיה הזו, כל מה שהרכב הממשלה ישנה יהיה את קצב התפוררות הכלכלה והחברה. במעט, במעט. זה לא שממשלה כלשהיא תאיץ או תאט את התהליכים הללו במידה רבה. הכוח של שרים וממשלות בישראל קטן מאוד, והתהליכים הם תהליכים חברתיים שנבנים במשך זמן רב וייקח זמן רב ונחישות רבה להסיטם ממסלולם. לכן, אין זה משנה כלל למי אתה בוחר אלא אם זה מקדם במשהו את הפתרון ארוך הטווח, את החזון. כל שינוי זמני יינדף ברוח, ולא יהיה משמעותי בטווח הארוך. (כראייה, ראה מקרה ביטול, והחזרת, משרד הדתות.)


אני חוזר שוב - גם אם לא השתכנעת, תשקר. תגיד שתצביע למפלגה הקטנה. לפחות עד הבחירות תוכל להגן על אידיאלים ראויים, במקום על ממלאי מקום בינוניים. לפחות תיצור לחץ על הפוליטיקאים במפלגות הגדולות להיות יותר אידיאליסטים, להתקרב יותר לעמדתך. בהגיעך לקלפי, אז תוכל להחליט - האם לזנוח את העקרונות תמורת מעשים חצי טובים, או לתמוך במעמדם בחברה, גם אם לא בכנסת.